Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Rada rodziców

Przewodnicząca: p. Monika Krajewska

Sekretarz: p. Angelika Karczewska

Skarbnik: p. Izabela Włodarska

Konto Rady Rodziców:
Velo Bank
27 1560 0013 2027 0497 6149 0001

Rada rodziców wykorzystuje powierzone pieniądze dla dobra wszystkich uczniów szkoły. Działania poprawiające warunki nauki i bezpieczeństwa naszych dzieci wymagają znacznych nakładów finansowych. Poszukujemy innych źródeł ich finansowania, ale obecnie to składki rodziców stanowią podstawę działań Rady Rodziców. Współfinansujemy m.in. modernizację monitoringu szkolnego, zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów oraz stypendia dla uczniów którzy uzyskują świadectwo z wyróżnieniem. Rada rodziców jest również wsparciem dla uczniów i rodziców społeczności szkolnej.

Wszyscy rodzice zdają sobie sprawę z tego, że wybór właściwej drogi edukacyjnej dla dziecka ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłości. To decyzja mająca konsekwencje nie tylko na czas samej nauki w szkole, ale w dużej mierze wpływa na to jak potoczy się jego dalsze życie : czy rozbudzona w nim zostanie miłość do nauki, czy będzie chciało się dalej kształcić. Dlatego warto zaufać Naszej Szkole w której to dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej zapewniony jest wysoki komfort uczenia i nauczania co umożliwia doskonalenie aktywności poznawczej dzieci. 

Szkoła oferuje również :

  • indywidualne podejście do ucznia, 
  • rozwijanie kompetencji społecznych oraz intensywną naukę języków obcych, 
  • małe klasy, 
  • dobre warunki lokalowe, 
  • przyjazną atmosferę wśród uczniów, 
  • dobre relacje zarówno uczniów jak i rodziców z nauczycielami
  • dużą liczbę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.


Skip to content