Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Rodzicu Pierwszaka!

Możemy pomóc Ci zaplanować przyszłość Twojego dziecka!

W roku szkolnym 2021/2022 wdrażamy od klasy I innowację organizacyjną o charakterze dydaktyczno-opiekuńczym.  Jej celem jest;

  • wczesna diagnoza potrzeb uczniów
  • dostrzeżenie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań dziecka już od początku przygody z edukacją
  • wspieranie i  rozwijanie potencjału uczniów, kształtowanie ich kreatywności
  • W cyklu miesięcznym uczniowie będą uczestniczyć w urozmaiconych zajęciach pozalekcyjnych, ujętych w bloki tematyczne.

W pierwszym roku nauki proponujemy:

Skip to content