Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Szanowni Rodzice dzieci siedmioletnich,

Możemy pomóc Ci zaplanować przyszłość Twojego dziecka!

4 maja 2022 r. rozpoczynamy elektroniczny nabór do klas pierwszych. Jesteśmy szkołą publiczną prowadzoną przez Miasto Łódź. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzenie dwóch klas pierwszych o profilu ogólnodostępnym z innowacyjnymi rozwiązaniami. 

W przyszłym roku szkolnym doskonalimy kompetencje matematyczno-przyrodnicze, społeczne i działania artystyczne.

Nabór prowadzony jest zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.01.2022 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminarz naboru:

 • 04.05.2022 r. – 03.06.2022 r. do godz. 1500– wypełnianie online zgłoszeń kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnych szkół podstawowych spoza obwodu;
 • 06.06.2022 r. – 08.06.2022 r. – weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.;
 • 20.06.2022 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 21.06.2022 r. – 23.06.2022 r. do godz. 1500 – potwierdzanie przez rodziców, w postaci skanu lub zdjęcia oświadczenia woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany;
 • 27.06.2022 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady naboru:

  1. Do Szkoły w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe
   (nie zameldowane) w rejonie.

  Rejon Szkoły obejmuje ulice:

  • Kilińskiego Jana, nr 1-25 oraz 2-22,
  • Nowomiejska cała,
  • Pomorska nr 2-56 oraz 1-61,
  • Północna nr 1-31,
  • Rewolucji 1905 r. nr 34-46,
  • Solna cała,
  • Wolności pl. cały,
  • Wschodnia nr 1-19 oraz 2-26.
  1. Dzieci z rejonu przyjmowane są na podstawie zgłoszenia, spoza rejonu
   – na podstawie wniosku.
  2. Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na ogólnych zasadach rekrutacyjnych, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria (ustalane przez Miasto Łódź) w oparciu o liczbę uzyskanych punktów. We WNIOSKU można wskazać maksymalnie do 3 szkoły podstawowe (rodzice ustalają listę preferencyjną, czyli kolejność szkół).
  3. Nabór prowadzony jest elektronicznie za pośrednictwem platformy

  lodz.elemento.pl

W przypadku problemów z korzystaniem z platformy (brak dostępu do Internetu, kłopoty z logowaniem itp.) zapraszamy do sekretariatu SP175. W przypadku konieczności pomocy rodzicom dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika Szkoły.

Beata Ciupińska
dyrektor SP175

Skip to content