Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Kalendarz

Wrzesień

01.09.2021

08.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami

Październik

14.10.2021

Dzień KEN , Ślubowanie klasy I

Listopad 

01.11.2021

12.11.2021

Wszystkich Świętych

Dzień dyrektorski

Grudzień 

21.12.2021

23.12.2021 – 31.12.2021

Wigilia Środowiskowa

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 

07.01.2022

19.01.2022

Dzień dyrektorski

Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze

Luty

14.02.2022 -25.02.2022

Ferie zimowe

Marzec

Kwiecień

14.04.2022 -19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

Maj  

01.05.2022

02.05.2022

03.05.2022

18.05.2022

24,25,26.05.2022

Międzynarodowe Święto Pracy

Dzień dyrektorski

Święto Konstytucji 3 Maja 

Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

Egzamin ósmoklasistów, Dni dyrektorskie

 

Czerwiec 

01.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

24.06.2022

Dzień Dziecka /Święto Rodzinki

Boże Ciało 

Dzień dyrektorski 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wrzesień
01.09.2021 Rozpoczęcie roku szkolnego
08.09.2021 Zebrania z rodzicami

Październik
14.10.2021 Dzień KEN , Ślubowanie klasy I

Listopad 
01.11.2021 Wszystkich Świętych
12.11.2021 Dzień dyrektorski

Grudzień 
21.12.2021 Wigilia Środowiskowa
23.12.2021 – 31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 
07.01.2022 Dzień dyrektorski
19.01.2022 Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze

Luty
14.02.2022 -25.02.2022 Ferie zimowe

Marzec

Kwiecień
14.04.2022 -19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna

Maj  
01.05.2022 Międzynarodowe Święto Pracy
02.05.2022 Dzień dyrektorski
03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja 
18.05.2022 Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)
24,25,26.05.2022 Egzamin ósmoklasistów, Dni dyrektorskie

Czerwiec 
01.06.2022 Dzień Dziecka /Święto Rodzinki
16.06.2022 Boże Ciało 
17.06.2022 Dzień dyrektorski 
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Skip to content