Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Kalendarz

Wrzesień

01.09.2022

14.09.2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebrania z rodzicami

Październik

13.10.2022

14.10.2022

31.10.2022

Dzień KEN , Ślubowanie klasy I

Dzień dyrektorski

Dzień dyrektorski

Listopad 

01.11.2022

Wszystkich Świętych

Grudzień 

21.12.2022

21.12.2022

23.12.2022 – 31.12.2022

Wigilia Środowiskowa

Wigilie klasowe

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 

16.01.2023 -27.01.2023 

Ferie zimowe

Luty

Marzec

Kwiecień

06.04.2023 -11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

Maj  

01.05.2023

02.05.2023

03.05.2023

17.05.2023


23,24,25.05.2023

26.95.2023

Międzynarodowe Święto Pracy

Dzień dyrektorski

Święto Konstytucji 3 Maja 

Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)

Egzamin ósmoklasistów, Dni dyrektorskie

 Dzień dyrektorski

Czerwiec 

01.06.2023

08.06.2023

09.06.2023

23.06.2023

Dzień Dziecka /Święto Rodzinki

Boże Ciało

Dzień dyrektorski 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wrzesień
01.09.2022 Rozpoczęcie roku szkolnego
14.09.2022 Zebrania z rodzicami

Październik
13.10.2022 Dzień KEN , Ślubowanie klasy I
14.10.2022 Dzień dyrektorski
31.10.2022 Dzień dyrektorski

Listopad 
01.11.2022 Wszystkich Świętych

Grudzień 
21.12.2022 Wigilia Środowiskowa
21.12.2022 Wigilie klasowe

23.12.2022 – 31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 
16.01.2023 -27.01.2023 Ferie zimowe 

Luty

Marzec

Kwiecień
06.04.2023 -11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna

Maj  
01.05.2022 Międzynarodowe Święto Pracy
02.05.2022 Dzień dyrektorski
03.05.2022 Święto Konstytucji 3 Maja 
17.05.2022 Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach rocznych)
23,24,25.05.2022 Egzamin ósmoklasistów, Dni dyrektorskie
26.05.2023 Dzień dyrektorski

Czerwiec 
01.06.2022 Dzień Dziecka /Święto Rodzinki
08.06.2022 Boże Ciało 
09.06.2022 Dzień dyrektorski 
23.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Skip to content