Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

  • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
    p. Małgorzata Smulczyk i p. Katarzyna Urbańska
  • Przewodniczący – Maja Budziejewska
  • Z-ca przewodniczącego – Dinh Truong An
  • Łącznik z samorządami klasowymi – Ostap K
  • Skarbnicy – Maja Ujma i Antek Putka

Andrzejki 2022

Halloween disco 2022

Halloween 2022​

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2022

Skip to content