Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Cybernauci z SP 175

Cybernauci z SP 175

„Cybernauci z SP 175” to kolejny realizowany w naszej szkole projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami TIK z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i doposażenie pracowni w cyfrowe środki dydaktyczne.  

W okresie od 01.07 do 31.12.2022 r. w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1:
Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

Zadanie 2:
Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Zadanie 3:
Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych:

  • Zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe.
  • Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowych technologii dla klas 2-3.
  • Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowych technologii dla klas 4-6.
  • Zajęcia multimedialno–fotograficzne.
  • Zajęcia plastyczno-graficzne z wykorzystaniem TIK.
  • Zajęcia z robotyki i kodowania–zajęcia rozwijające uzdolnienia z wykorzystaniem TIK.
  • Interaktywny, praktyczny matematyk.
  • Warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ruszyły zajęcia w ramach projektu „Cybernauci z SP 175”. Na pierwszych zajęciach uczniowie klasy 4 rozwijają umiejętność szybkiego dodawania i odejmowania.

Jak za pomocą sznurka narysować okrąg, kwadrat, wyznaczyć granicę ogródka i zbudować piramidę? Tego na pierwszych zajęciach w ramach projektu „Cybernauci z SP 175” dowiedzieli się uczniowie klasy 8 🙂

fundusze europejskie program regionalny logo
Skip to content