Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Cybernauci z SP 175

Cybernauci z SP 175

„Cybernauci z SP 175” to kolejny realizowany w naszej szkole projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami TIK z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i doposażenie pracowni w cyfrowe środki dydaktyczne.  


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

W okresie od 01.07 do 31.12.2022 r. w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1:
Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

Zadanie 2:
Realizacja szkoleń dla nauczycieli.

Zadanie 3:
Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych:

 • Zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe.
 • Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowych technologii dla klas 2-3.
 • Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowych technologii dla klas 4-6.
 • Zajęcia multimedialno–fotograficzne.
 • Zajęcia plastyczno-graficzne z wykorzystaniem TIK.
 • Zajęcia z robotyki i kodowania–zajęcia rozwijające uzdolnienia z wykorzystaniem TIK.
 • Interaktywny, praktyczny matematyk.
 • Warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Realizacja szkoleń dla nauczycieli

W ramach projektu „Cybernauci z SP 175” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przeprowadzono następujące szkolenia dla nauczycieli:
 • Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej,
 • Wykluczenie cyfrowe i społeczne uczniów,
 • E portfolio nauczyciela i ucznia.
Szkolenia przeprowadzone zostały przez dr inż. Konrada Jędrzejczyka reprezentującego firmę INNOPOLIS w dniach 25/29/30. 11.2022 r.

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Cybernauci klasy 8

Klasy starsze na zajęciach projektowych rozwijających umiejętności cyfrowe poznali roboty Photon. Wyścigi, ucieczki, wyznaczanie drogi – fajna zabawa a ile uczy.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Cybernauci klasa 3

Na zajęciach z robotyki i kodowania uczniowie klasy III pracują z tablicą multimedialną, kodują pojedynczo i w grupach na kartkach oraz wykazują się umiejętnością posługiwania się robotami Photon. Kształtują wyobraźnię, logiczne myślenie, refleks i spostrzegawczość a to wszystko podczas fantastycznej zabawy.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Cybernauci klasy 4-6

Na dzisiejszych zajęciach z matematyki z wykorzystaniem nowych technologii dla klas 4-6, Cybernauci z SP175 zmierzyli się z tworzeniem logicznych struktur i kombinacji. Utrwalali nazwy figur geometrycznych oraz ich własności. Rozwijali spostrzegawczość, wyobraźnie i koncentracje tworząc sylwetki ludzi i zwierząt z tangramu.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Cyberbezpieczeństwo klasy 7-8

Uczniowie klas 7-8 w ramach projektu unijnego „Cybernauci z SP 175” uczestniczyli w warsztatach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczniowie zapoznali się z pojęciem cyberbezpieczeństwa. Dowiedzieli się o rodzajach cyberprzemocy. Poznali sposoby jak chronić się i reagować na hejt i przemoc w sieci.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Zajęcia projektowe klas 3

Na zajęciach projektowych rozwijających umiejętności kodowania oraz robotyki uczniowie i uczennice z klasy 3 rozwiązywali łamigłówki z kodowania. Ćwiczyli pamięć i logiczne myślenie.

Na zajęciach projektowych z robotyki i kodowania uczniowie tworzyli według wcześniej ustalonego planu drogę, którą miał pokonać robot Ozobot. Na drodze pojawiały się przeszkody, które utrudniały dotarcie do celu. Myślenie i programowanie.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Cyberbezpieczeństwo klasy 4-6

Uczniowie klas 4-6 w ramach projektu “Cybernauci z SP 175” uczestniczyli w warsztatach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Na zajęciach rozmawiali o wpływie grupy rówieśniczej na zachowania dzieci, uleganiu presji i niewłaściwym trendom. Dowiedzieli się jakie niesie to za sobą konsekwencje oraz jak się zachować, kiedy doświadczamy lub jesteśmy świadkami hejtu i cyberprzemocy.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Cyberbezpieczeństwo klasy 1-3

Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach z zakresu Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu “Cybernauci z SP 175”. Na zajęciach rozmawiali o zagrożeniach online, zwiększyli świadomość dotyczącą problemu obrażania w sieci, poznali zasady bezpiecznego korzystania z internetu.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Fotografia analogowa

Młodzi fotografowie zajmowali się fotografią analogową. Najpierw robili zdjęcia aparatem analogowym, do którego wkładali kliszę, potem wywoływali negatywy w ciemni fotograficznej, a na koniec podziwiali je. Znaleźli też czas na ćwiczenia na świeżym powietrzu i podziwianie okolicy.

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Fotograficzne przebieranki

Na zajęciach fotograficznych przyszedł czas na przebieranki i obsługę kamery cyfrowej. Pełni kreatywności cyberfotograficy natychmiast wymyślili scenariusz filmowy i przystąpili do dzieła. Się działo!

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Tablety

Na zajęciach plastyczno – graficznych cyberartyści rysowali herb swojej „małej Ojczyzny”, czyli Łodzi.

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Eksperymenty

Cybernauci z SP175 poznali powierzchnie jednostronne- czyli wstęgę Möbiusa. Wstęgę rozcinali, sklejali oraz łączyli tworząc dwa złączone serca. Sprawdzali, czy grafit przewodzi prąd oraz przeprowadzali eksperyment ukazujący prawo wyporu hydrostatycznego Archimedesa. Na koniec wytwarzali dwutlenek węgla, który napompował balon i ugasił płomień.


Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Zajęcia z matematyki z wykorzystaniem nowych technologii dla klas 2-3

Czy matematyka może, obok ważnych umiejętności i wiedzy, dawać radość i satysfakcję? Czy da się lubić? Oczywiście, że tak!
Przekonują się o tym młodsi uczestnicy zajęć matematycznych- uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Raz w tygodniu, po lekcjach, spotykają się i realizują zadania, w których wykorzystanie nowych technologii to istotny, choć nie jedyny element.
Co robią „mali i nowocześni matematycy”?

 • Doskonalą niektóre ze swoich umiejętności, jednocześnie powtarzają i utrwalają wybrane wiadomości.
 • Aktywnie poszukują i odkrywają, szukają rozwiązania w zadaniach i znajdują je.
 • Przekonują się, że nowe technologie to bogate i ciekawe „źródło” edukacji, korzystają z nich.
 • Rozwijają swoje zainteresowania i chęć uczenia się indywidualnie i w zespołach.

Jak to wygląda w praktyce? Oto przykłady…

Zakres tematyczny: Figury geometryczne „w Sieci i nie tylko”
Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, ustalanie ich cech, grupowanie według określonego kryterium. Rozwiązywanie zadań interaktywnych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i zasobów Internetu/Sieci.
Zakres tematyczny: Zbiory „w Sieci i nie tylko”
Dostrzeganie podobieństw i różnic w różnych obiektach, tworzenie zbiorów spełniających warunek samodzielnie „odkryty” przez uczniów oraz kryterium podane w poleceniu – działania z wykorzystaniem szkolnych pomocy dydaktycznych. Rozwiązywanie zadań interaktywnych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i zasobów Internetu/Sieci.
Obliczenia pieniężne „w Sieci i nie tylko”
Oglądanie filmików edukacyjnych o polskich pieniądzach, dzielenie się nabytą wiedzą. Grupowanie pieniędzy na banknoty i monety, odczytywanie nominałów, porządkowanie monet i banknotów w kolejności rosnącej, rozmienianie pieniędzy, obliczanie wydatków na podstawie zapisów na paragonie- działania z wykorzystaniem szkolnych pomocy dydaktycznych, rozwiązywanie zadań interaktywnych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i zasobów Internetu/Sieci.

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695

Warning: Undefined array key "icon" in /home/server548666/ftp/www/wpress/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708

Zajęcia multimedialno - fotograficzne

Młodzi fotografowie poznawszy tajniki obsługi sprzętu fotograficznego wyruszyli na spacer po okolicy. Park Staromiejski i Manufaktura zostały złapane w kadrze.
Na zajęciach plastyczno-graficznych z wykorzystaniem TIK królowały tablety.

Na kolejnych zajęciach matematycznych z wykorzystaniem nowych technologii uczniowie sięgnęli po „nieśmiertelne” gry planszowe oraz Ozoboty. Grając i programując utrwalali umiejętności mnożenia, ćwiczyli pamięć, doskonali logiczne myślenie.

W ramach projektu „Cybernauci z SP 175” podczas zajęć rozwijających umiejętności cyfrowe uczniowie klas starszych kodowali z robotem mówiącym Doc. Nauka poprzez zabawę.

W ramach projektu „Cybernauci z SP 175” podczas zajęć z robotyki i kodowania uczniowie klasy 3 poznali robota edukacyjnego Doc. Super zabawa podczas nauki kodowania.

Ruszyły zajęcia w ramach projektu „Cybernauci z SP 175”. Na pierwszych zajęciach uczniowie klasy 4 rozwijają umiejętność szybkiego dodawania i odejmowania.

Jak za pomocą sznurka narysować okrąg, kwadrat, wyznaczyć granicę ogródka i zbudować piramidę? Tego na pierwszych zajęciach w ramach projektu „Cybernauci z SP 175” dowiedzieli się uczniowie klasy 8 🙂

fundusze europejskie program regionalny logo
Skip to content