Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Jesteśmy "Złotą Szkołą NBP"

Finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości. Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat.

Poniżej relacje z realizacji programu, który dał nam tytuł „Złotej szkoły NBP”

Spotkania z ekonomią

Uczniowie klas 7 realizują program Narodowego Banku Polskiego “Złote szkoły NBP”, w czasie którego pogłębiają wiedzę dotyczącą finansów osobistych. Ideą Programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.

Spotkania klas siódmych z ekonomią

W dniu 22.03.2021 odbyło się pierwsze spotkanie z Panem dr Marcinem Złotym z Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych Instytutu Gospodarki Międzynarodowej. Spotkanie ” Sposoby na pomnażanie oszczędności  – lokaty, inflacja, podstawy inwestowania” zostało przeprowadzone w formie wykładu online. Uczniowie dowiedzieli się czym jest inwestowanie, w co warto inwestować oraz w jaki sposób poziom zysku uzależniony jest od ryzyka, tym samym poznając różnicę między oszczędzaniem a inwestowaniem. 

Uczniowie podczas wykładu mieli okazję porozmawiać m.in. o aktualnym oprocentowaniu lokat (0,01%), dowiedzieć się o hiperinflacji w Wenezueli a także o bańce spekulacyjnej XVII-wiecznej Holandii. Z wielkim zainteresowaniem słuchali o wartości największej sztabki złota, inwestycjach w nieruchomości i  kryptowaluty a także wysokości depozytów objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 

 

Na lekcji ekonomii uczniowie obliczali: ile czystego złota znajduje się w biżuterii w zależności od podanej wagi i próby, jakiego zwrotu z inwestycji w lokatę można spodziewać się, przy danym  oprocentowaniu, okresie trwania lokaty i uwzględnieniu podatku od zysku.

Na lekcji informatyki tworzyli plakaty, infografiki nawiązujące bezpośrednio do wykładu pn. „Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty, inflacja, podstawy inwestowania”.

Planowanie i kontrola wydatków ...

W dniu 29.03.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z Panem dr Marcinem Złotym. Tematem spotkania tym razem było „Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi. Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel”. Uczniowie dowiedzieli się czym jest budżet, czy warto tworzyć budżet gospodarstwa domowego oraz jakie są zalety jego tworzenia. Uczniowie podczas wykładu angażowani byli do rozwiązywania zadań dotyczących planowania budżetu (przy określonej kwocie wynagrodzenia i kosztów stałych). 

Planowanie i tworzenie budżetu domowego

Na lekcji informatyki zmierzyli się z planowaniem i tworzeniem budżetu domowego swojej rodziny. Określili źródła przychodów i wydatków, a także zastanawiali się jak stworzyć „poduszkę finansową”?
Pracę zaczęli od najprostszej czynności, czyli wypisania wszystkich wpływów pieniężnych swojej rodziny. Następnie wypisali regularne wydatki tj. opłaty, raty kredytowe, bilety miesięczne/ paliwo, karma dla zwierząt.
W kolejnym kroku zastanawiali się nad wydatkami zmiennymi, czyli takimi wydatkami, których kwota może być różna w zależności od miesiąca tj. jedzenie, ubrania, wizyty u lekarzy/leki.
Na koniec przystąpili do najtrudniejszego etapu tworzenia budżetu domowego, a mianowicie zastanowienia się, z czego są w stanie zrezygnować, a które wydatki mogą zniwelować.

 

Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza

30.03.2021 r. odbyło się spotkanie pt. „Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników”. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie wykładu online. Uczniowie spotkania poznali historię powstawania pieniądza (w formie gotówkowej i bezgotówkowej). Szczegółowo omówiony został temat kart płatniczych: ich rozmiar, numer karty, rodzaje kart oraz forma ich rozliczenia oraz kont bankowych (czym jest rachunek bankowy, jak go wybrać i nim zarządzać).

Uczniowie wspólnie szacowali, ile jest w Polsce kart płatniczych i bankomatów. Jakie są największe banki w Polsce i na co zwrócić uwagę zakładając swoje pierwsze konto. Dowiedzieli się jak na przestrzeni lat zmieniała się struktura użycia kart płatniczych z funkcją zbliżeniową i terminali ich obsługujących. Uczniowie poprawnie wskazali największe zagrożenia związane z bankowością elektroniczną oraz jak chronić się przed cyberprzemocą. Niemałym zaskoczeniem podczas wykładu, była informacja, iż system Blik (system umożliwiający dokonywanie za pomocą smartfonów płatności mobilnych) jest polskim „wynalazkiem”.

Kredyt czy pożyczka

Dnia 8.04.2021 odbyła się kolejna lekcja ekonomii. Uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane z kredytowaniem oraz wskazywali różnice między kredytem a pożyczką. Dyskutowali w jakich sytuacjach lepiej sprawdzi się kredyt, a w jakich pożyczka?.

Poznali pojęcie poduszki finansowej jako najważniejszego elementu zabezpieczającego finanse osobiste. Zastanawiali się nad korzyściami oszczędzania.

Poznali podstawowe typy kredytów, a swoje wiadomości utrwalili rozwiązując quiz interaktywny.

"Bezpieczne zakupy, zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich", "Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa" oraz "Długi zawsze pod kontrolą".

W dniu 12.04.2021 r. uczniowie naszej szkoły ponownie spotkali na wykładzie z ekonomii. Tym razem omówionych zostało kilka istotnych tematów: „Bezpieczne zakupy, zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich”, „Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa” oraz „Długi zawsze pod kontrolą”. 

Uczniowie dowiedzieli się kim jest konsument, jakie prawa mu przysługują oraz do jakich instytucji może się zgłosić z prośbą o pomoc prawną w kwestii ich przestrzegania.

Wspólnie zastanawialiśmy się co wpływa na kształtowanie cen. Poznaliśmy pojęcia popytu i podaży. Szczególnie interesujący dla uczniów okazał się temat zawierania umowy na odległość.

Umiejętność zarządzania ryzykiem - o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych

W dniu 13.04.2021 r. odbyło się już ostatnie spotkanie z zaproszonym ekspertem. Podczas wykładu online pt. „Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych” uczestnicy dowiedzieli się czym jest ubezpieczenie, co można ubezpieczyć oraz które ubezpieczenia są obowiązkowe, a które dobrowolne. 

Uczniowie szacowali jaka jest średnia długość życia w Polsce i mieli okazję przekonać się jaka długo średnio żyją mieszkańcy Monako (89,52) czy Czadu (49,8). Rozmawialiśmy o tym, czy warto korzystać z ubezpieczeń dodatkowych i czy ubezpieczenia społeczne powinny być obowiązkowe.

Na zakończenie cyklu spotkań Pan dr Marcin Złoty zorganizował dla uczniów i nauczycieli biorących w spotkaniach quiz wiedzy na temat finansów osobistych.

Po zakończeniu quizu, uczniowie mieli okazję przeprowadzić wywiad z Panem dr Marcinem Złotym. Pytania były niezwykle ciekawe a odpowiedzi wyczerpujące.

Inflacja

 15.04.2021 na lekcji geografii uczniowie klasie 7b rozmawiali o inflacji.
Przypomnieli sobie czym jest inflacja. Jakie są jej przyczyny, skutki i rodzaje oraz jak ją obliczyć. Wyszukali kraj o największej inflacji na świecie oraz prześledzili jak inflacja zmieniała się w Polsce. 

Debata

W dniu 23.04.2021 r. o godzinie 13:00 odbyła się debata szkolna „za i przeciw” dotycząca Finansów osobistych. 

Uczniowie biorący udział w projekcie „Złote Szkoły NBP” zostali podzieleni na 3 grupy: Dwa zespoły zmierzyły się w 3 rundach debaty, trzeci zespół pełnił rolę publiczności i sędziów. Wszystkie drużyny miały swojego opiekuna: Drużyna I – nauczycielkę historii Panią Barbarę Cygan, Drużyna II – psycholog szkolną Panią Magdalenę Grzelik, Drużyna III – Panią dyrektor Beatę Ciupińską.  

Każda z 3 rund dotyczyła innego tematu, który został podany na początku każdej z nich. Debatujące drużyny prezentowały argumenty „za” tematem, którego są zwolennikami i „przeciw” założeniom drużyny przeciwnej. Po przedstawieniu wszystkich argumentów drużyny miały możliwość zadania dwóch pytań drużynie przeciwnej. Po każdej z rund drużyna III przenosiła się do oddzielnego pokoju – wyłonić zwycięzcę rundy. Wyniki wszystkich 3 rund zostały podane dopiero na zakończenie całej debaty. 

Drużyna oceniająca debatę pamiętała o tym, iż nie wybiera strony, z która się zgadza, a stronę która użyła silniejszych argumentów, była bardziej przekonująca.  Dwie pierwsze rundy wygrała drużyna I, liderem w rundzie trzeciej okazała się drużyna II. Ostatecznie zwycięstwo przypadło drużynie I. 

Zobaczcie sami: 

Pierwsze kroki w bankowości

W dniu 28.04.2021 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizacji programu Złote Szkoły NBP pn.: „Pierwsze kroki w bankowości”. Tym razem zaproszonym ekspertem był pracownik instytucji finansowej, jaką jest bank. Ekspert skupił się na tych zagadnieniach, które były najciekawsze dla uczniów szkoły podstawowej. Omówione zostały rodzaje rachunków bankowych (w tym te, które założyć może osoba niepełnoletnia) oraz kart płatniczych, sposoby płatności, możliwości oszczędzania oraz zasady bezpiecznego korzystania z bankowości Internetowej. Uczniowie dowiedzieli się jakie są główne zadania banków, jakie funkcje ma konto bankowe oraz czego potrzebujemy do otwarcia konta.  Najwięcej czasu poświęconego zostało tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się między innymi jak ustawić bezpieczne hasło oraz jak często należy je zmieniać, czym jest PIN, gdzie i w jaki sposób można logować się do swojego konta bankowe, czy aplikacji mobilnej.

świnka skarbonka
Skip to content