Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Obiady

CENA OBIADU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 – 5,00 zł

  • wrzesień – 19 obiadów (95,00 zł) od 6.09.2021 (poniedziałek)
  • październik – 20 obiady (100,00 zł)
  • listopad – 19 obiadów (95,00 zł)
  • grudzień – 16 obiadów (80,00 zł)

Zapisy do dnia 05. bieżącego miesiąca w sekretariacie szkoły.

Wpłaty (tylko za bieżący miesiąc) do dnia 05. bieżącego miesiąca na konto szkoły:
71 1560 0013 2030 6222 9000 0010

Treść przelewu:
„Wpłata na obiady za miesiąc ……., imię i nazwisko dziecka”

Skip to content