Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Obiady

UWAGA, NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO:

Z dniem 03.01.2022 r. ulegają zmianie numery kont do wpłat za obiady:
(Konto Rady Rodziców nie ulega zmianie)

Numer konta: 20 1240 1037 1111 0011 0912 7229

CENA OBIADU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 – 5,00 zł

  • wrzesień – 19 obiadów (95,00 zł) od 6.09.2021 (poniedziałek)
  • październik – 20 obiady (100,00 zł)
  • listopad – 19 obiadów (95,00 zł)
  • grudzień – 16 obiadów (80,00 zł)
  • styczeń – 16 obiadów (80,00 zł)
  • luty – 10 obiadów (50,00 zł)
  • marzec – 23 obiady (115,00 zł)
  • kwiecień – 17 obiadów (85,00 zł)
  • maj – 17 obiadów (85,00 zł)
  • czerwiec – 14 obiadów (70,00 zł)

Zapisy do dnia 05. bieżącego miesiąca w sekretariacie szkoły.

Wpłaty (tylko za bieżący miesiąc) do dnia 05. bieżącego miesiąca na konto szkoły:
Numer konta: 20 1240 1037 1111 0011 0912 7229

Treść przelewu:
„Wpłata na obiady za miesiąc ……., imię i nazwisko dziecka”

Skip to content