Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Zasady kontaktowania się z wychowawcami i nauczycielami

  • W sprawach dotyczących wyników kształcenia i  zachowania, rodzic kontaktuje się z nauczycielem poprzez e-dziennik. Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości.

  • Załatwianie spraw w sekretariacie Szkoły w sprawach bieżących wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną). Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia terminu wizyty nie będą obsłużone w danym dniu. Przez cały czas trwania wizyty w Szkole, Rodzic zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących.
     
  • Na terenie Szkoły obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób; wymagane jest zachowanie min. 1,5 m odległości między Rodzicem a pracownikiem Szkoły.
Skip to content