Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Ubezpieczenie NNW

Zgłaszanie szkód z ubezpieczenia NNW dzieci

1.Przez wypełnienie formularza internetowego „Zgłoszenie szkody z NNW”

2.Wypełnienie drukowanego formularza (dostępny na stronie compensa.pl) i wraz z dokumentami medycznymi dotyczącymi leczenia należy przesłać na adres e-maildokumenty@compensa.pl

3.Wypełniony formularz zgłoszenia szkody + dokumenty medyczne [ksero] przesłać pocztą na adres Centrali Compensy 02-342 Warszawa al. Jerozolimskie 162

4.Można zgłosić telefonicznie na infolinię 22 501 61 00.

Pod tym numerem można również zasięgnąć informacji dot. polisy lub zgłoszenia szkody

5.Można osobiście zgłosić w Oddziale Compensy w Łodzi Al. E. Rydza-Śmigłego nr 20 (parter) róg ul. Milionowej.

Informujemy, że ubezpieczenie NNW uczniów nie jest obowiązkowe. W roku szkolnym 2021/2022 decyzją Rady Rodziców ubezpieczenia NNW uczniów będzie prowadzić firma „Compensa”.

Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem/pytania prosimy kierować do przewodniczącej Rady, p. Justyny Wiśniewskiej – e-mail: sekretariat@sp175.elodz.edu.pl

Likwidacja szkody: telefonicznie/mailowo

Polisa typ 184 nr 001015569

Wpłaty na ubezpieczenie proszę dokonywać do 8 października br. TYLKO I WYŁĄCZNIE na konto Rady Rodziców: 27 1560 0013 2027 0497 6149 0001 w kwocie 60,00 zł

W treści przelewu prosimy wpisać:

„imię i nazwisko ucznia, klasa, ubezpieczenie NNW za rok 2021/2022”

Skip to content