Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Świąteczna wizyta u Seniorów z Domu Dziennego Pobytu

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego klas I-III odwiedzili dzisiaj Seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37. Dzieci złożyły Seniorom i Pracownikom najserdeczniejsze życzenia świąteczne w imieniu społeczności szkolnej SP 175. Seniorzy obdarowani zostali powstałymi w ostatnim czasie, niczym w pracowni Św. Mikołaja, kartkami świątecznymi wykonanymi przez Uczniów pod kierunkiem Wychowawców Świetlicy, Wychowawców Klas oraz Nauczycieli. Seniorzy przyjęli Uczniów niezwykle ciepło i serdecznie, i dodatkowo obdarowali słodkościami. Dziękujemy Pracownikom i Seniorom za przemiłe spotkanie i świąteczne życzenia dla SP 175.

Skip to content