Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Promujemy oszczędzanie energii

Od 5 do 16 grudnia 2022 r. na terenie naszej szkoły odbyły się wydarzenia promujące oszczędzanie energii. Miały miejsce warsztaty, podczas których uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje prąd oraz do czego potrzebna jest energia, dlaczego powinniśmy oszczędzać prąd, i w jaki sposób ograniczać jego wykorzystanie. Uczniowie stworzyli hasła, plakaty oraz piktogramy promujące oszczędzanie energii. Wszystkie prace zostały wywieszone na szkolnym korytarzu. Na zajęciach z matematyki uczniowie klas starszych obliczali m. in. roczne oszczędności przy zakupie urządzeń energooszczędnych oraz wymianie tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Na zajęciach z informatyki omawiali zdrowe nawyki cyfrowe, poznali sposoby spędzanie czasu wolnego bez telefonu. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli natomiast w warsztatach z psychologiem szkolnym „dbamy o relacje”, a uczniowie klas starszych w warsztatach „zabawy bez prądu”. Podczas zajęć uczniowie klas starszych tworzyli bajki/opowiadania dla uczniów klas młodszych.

Skip to content