Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Odwiedziny „Mundurówki”

W dniu dzisiejszym klasę VIIIb odwiedzili uczniowie liceum sportowo-mundurowego z pokazem zajęć w klasie wojskowej. Był pokaz ratowania rannego z placu boju, aresztowania podejrzanego i musztry. Uczniowie szkoły zaprezentowali się w obowiązujących w szkole mundurach. Potem opowiedzieli o rodzajach klas profilowanych, możliwościach zawodowych i atmosferze panującej w szkole.

Skip to content