Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Wsparcie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF

Logo Unicef i LODZ kreuje

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi została objęta wsparciem finansowym zapewnionym przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w terminie wrzesień 2022 – luty 2023. 

Realizujemy następujące  działania wspierające, integrujące oraz ułatwiające dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy:

  1. Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do szkolnictwa podstawowego (aktualizacja strony www, tłumaczenie strony na język ukraiński)
  2. Działania integracyjne – organizacja jednodniowych wyjazdów dla uczniów z Polski i Ukrainy
  3. Zakup pomocy dydaktycznych w celu wyrównania różnic edukacyjnych
  4. Doposażenie szatni uczniowskiej w szafki ubraniowe
  5. Zatrudnienie asystenta – tłumacza do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  6. Zakup materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców
  7. Zakup gier klocków i innych pomocy dydaktycznych w celu utworzenia klubu integracji wielokulturowej
  8. Zakup różowych skrzyneczek
  9. Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (30 uczniów)
Skip to content