Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Tradycyjnie, na początku roku szkolnego, społeczność szkolna zdaje egzamin z demokracji,czyli uczestniczy w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Maja B. z klasy VIIIa, zastępcą An D.T. z klasy VIIIa, skarbnikami zostali Antek P. i Maja U. oraz łącznikiem z samorządami klasowymi Ostap K.
Opiekunkami Samorządu są p. Małgorzata Smulczyk i p. Katarzyna Urbańska, zaś rzecznikami praw uczniów p.Dominika Sowa i Elżbieta Niewiadomska.
Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Skip to content