Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas

W dniach 2-3 grudnia odbywała się Ogólnopolska zbiórka żywności Caritas. Nie zabrakło na niej naszego Szkolnego Koła Caritas. Nasi wolontariusze swój wolny czas poświęcili na zbieranie od darczyńców żywności w Biedronce przy ulicy Ogrodowej. To cenny dar – poświęcić swój czas dla dobra innych. Zebrana żywność zostanie przekazana na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób w naszym mieście. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w pomoc bliźnim.

Skip to content