Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Warsztaty chemiczne na Politechnice Łódzkiej

Uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w warsztatach chemicznych na Politechnice Łódzkiej. Samodzielnie wykonywali eksperymenty – otrzymywali gazy oraz badali ich właściwości. Ogromną radość sprawiły im doświadczenia z ciekłym azotem. Uczniowie wbijali gwoździe bananem zanurzonym wcześniej w azocie oraz kruszyli kwiaty, które zostały schłodzone tym gazem.

Skip to content