Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Dni Bezpiecznego Internetu

Przez ostatnie dwa tygodnie uczniowie naszej szkoły zajmowali się wieloma aktywnościami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie. Klasy I – III miały zajęcia z kodowania z Genibotami i Ozobotami, oglądały spektakl on line „Plik i Folder”, projektowały i wykonywały plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie. Pierwszaki poznały historię powstania robota Necia i potem składały go oraz projektowały własnego w programie Paint. Klasy czwarte i piąte uczestniczyły w misji „Bezpieczny Internet”, rozwiązując quizy, testy i wyzwania. Tworzyli prezentacje multimedialne związane z netykietą. Klasy szóste i siódme uczestniczyły w kursie e – learningowym Oseit – szkoła oraz nagrywały krótkie filmy, na których przekazywały swoje refleksje dotyczące korzystania z Internetu. Projektowały też i wykonywały w programie graficznym plakaty związane z tematyką DBI. Wszyscy oglądali spektakl o Pliku i Folderze. Klasy ósme dodatkowo brały udział w konferencji on line DBI Łódzkie. Na koniec chętni uczniowie brali udział w quizie na platformie Kahoot.

Skip to content