Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Pielgrzymka do Lichenia

Kilkoro naszych dzieci komunijnych wraz z rodzicami i dziadkami oraz nasi parafianie wzięło udział w Pielgrzymce do Lichenia pod przewodnictwem Księdza Proboszcza i Diakona Piotra. W autokarze była modlitwa, radosne śpiewy i poznawanie historii objawień licheńskich. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. Zwiedzili Bazylikę Licheńską, kościół św. Doroty, kaplicę św. Krzyża, przeszli Drogę Krzyżową na Golgocie. Dziękujemy za aktywny udział dzieci i dorosłych.

Skip to content