Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Dzień Matematyki

Jak co roku, w naszej szkole obchodzony jest Dzień Matematyki.
Tego dnia chcemy dać uczniom trochę odmiany w nauce tego przedmiotu. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać, że matematyka może być przyjemna i dawać radość. Różnorodne działania mają na celu zainteresowanie uczniów matematyką, uświadomienie, że jest ona obecna w naszym życiu na co dzień i ma praktyczne zastosowanie.
W tym roku Dzień Matematyki będzie trwał przez cały MARZEC. Będziemy przeprowadzać różnorodne konkursy i projekty mające rozwinąć zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, sprawność rachunkową, pamięć i kreatywność uczniów.

Skip to content