Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

XVII MIĘDZYSZKOLNE WARSZTATY STRZELECKIE

22 września uczniowie klasy VIIb uczestniczyli w XVII MIĘDZYSZKOLNYCH WARSZTATACH STRZELECKICH I ZAJĘCIACH PATRIOTYCZNO – OBRONNYCH w ramach projektu „Łódzkie Orlęta – spadkobiercy niepodległości” realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Odwiedzili 7 stanowisk. Poznali historię Armii Łódź i główne wydarzenia wojny obronnej Polski 1939 roku. Zapoznani zostali z zasadami udzielania pierwszej pomocy, numerami alarmowymi i wyposażeniem wojskowej karetki oraz Straży Granicznej. Podjęli próbę celnego strzału do tarczy, co było doskonałą lekcją dyscypliny i koncentracji. Były nawet celne „strzały w 10!”.
Na zakończenie warsztatów oddali hołd żołnierzom poległym w wojnie obronnej 1939 roku pod pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii Łódź.
Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie P. Barbara Cygan.

Skip to content