Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Wyniki egzaminu ósmoklasistów

Informacja dla ósmoklasistów-absolwentów
9 lipca 2021 roku (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły należy odebrać ZAŚWIADCZENIE o wyniku egzaminu ósmoklasisty (wraz z 3 kopiami). Zaświadczenie może odebrać jedynie uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun.
Przypominamy, że do 14 lipca 2021 kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczeń o wyniku egzaminów uczeń musi dostarczyć do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Skip to content