Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

W Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego

Uczniowie młodszej klasy przygotowawczej odwiedzili Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego. Pogłębiali wiedzę przyrodniczą i odkrywali tajemnice świata zwierząt. Oglądali wystawy ssaków, ptaków, gadów i płazów, wspólnie odgadując ich nazwy. Duże zainteresowanie wzbudziły wystawy zwierząt morskich (szczególnie olbrzymie kraby) oraz zbiory muszli i owadów. Ogromne wrażenie zrobił na uczniach podświetlany globus, na którym umieszczone były sylwetki zwierząt z różnych kontynentów – po naciśnięciu na znaczek, na ekranie pojawiały się informacje o wybranym gatunku. Był to dzień niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń.

Skip to content