Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Statystyka dla siódmoklasistów

Siódmoklasiści uczestniczyli w zajęciach z edukacji statystycznej. Podczas zajęć poznali rynek pracy w Łodzi. Zapoznali się z pojęciami statystyki publicznej, makroregionów, banków danych, statystyki. Warsztaty były profesjonalne i bardzo interesujące.

Skip to content