Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata odbyło się pod hasłem – Jak ograniczyć swój ślad węglowy? Lekcje w klasach 4-8 zaowocowały pięknymi plakatami nawołującymi do ograniczenia konsumpcji, a tym samym własnego śladu węglowego. Ślad węglowy wpływa na ocieplanie klimatu i wzrost zanieczyszczenia naszej planety.

Skip to content