Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

„Spotkajmy się w Łodzi”

Uczniowie klasy VIb i VIIIa rozpoczęli realizację projektu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Towarzystwem Przyjaciół Łodzi „Spotkajmy się w Łodzi”. Pierwszym działaniem była wycieczka z przewodnikiem na Księży Młyn. Uczniowie odwiedzili Muzeum Kinematografii, Park Źródliska, Palmiarnię i osiedle robotnicze Scheiblera. Cenne informacje, ciekawe miejsca i profesjonalizm przewodniczki z Koła Przewodników im. R.Rembielińskiego zachęciły nas do kolejnych spotkań z Łodzi.

Skip to content