Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Spacer na Stary Cmentarz

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego odwiedzili Stary Cmentarz. Poznali jego historię, odwiedzili groby sławnych łodzian spoczywających w części katolickiej cmentarza oraz zbiorowe mogiły bohaterów narodowych. Celem wycieczki był grób patrona szkoły Henryka Ryla. Zapalony znicz niech będzie dowodem naszej pamięci o tych, co odeszli.

Skip to content