Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W środę 1 września 2021 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań poszczególnych klas z wychowawcami.

Klasy IV – VI godzina 9.00
Klasy VII – VIII godzina 9.30
Klasy I – III godzina 10.00
Sale:
kl. I s. 11 – każdy uczeń z jednym rodzicem/opiekunem, w trakcie spotkania wychowawca przedstawi podstawowe informacje organizacyjne
kl. II s. 10
kl. III s. 15
kl. IV s. 16
kl. Va s. 24
kl. Vb s. 30
kl. VIa s. 31
kl. VIb s. 21
kl. VIIa s. 20
kl. VIIb s. 17
kl. VIIIa s. 34
kl. VIIIb s. 35
Uczniowie i rodzice wchodzą do szkoły zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym (maseczki, dezynfekcja, dystans)

Skip to content