Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Majowe Święta

Święto majowe

Tegoroczne obchody Świąt Majowych w naszej szkole odbyły się w formie wirtualnej.
Uczniowie oglądali filmy i prezentacje multimedialne na temat 1, 2 i 3 maja.
Łączyli się z pracownikami Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbywali wirtualne spacery szlakiem Konstytucji 3 maja 1791 roku, analizowali
fragmenty dzieł literackich.

Lekcje w klasach siódmych przeprowadzone zostały z wykorzystaniem zasobów i przy
współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi.

Klasy 8 poznawały wydarzenia związane z Konstytucją na podstawie analizy dzieła
Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”, kładąc szczególny nacisk na emocje,
jakie towarzyszyły architektom Konstytucji. Poznali postacie związane z wydarzeniami majowymi.

święta majowe
Skip to content