Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

Edukacja statystyczna

Uczniowie klas V i VI uczestniczyli w zajęciach z Edukacji Statystycznej „Łódź w liczbach na tle dużych miast”, które poprowadziła p. Basia – pracownick Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Uczniowie zapoznali się z informacjami na temat wielkości bezrobocia, zatrudnienia w poszczególnych zawodach, statystycznymi danymi dotyczącymi wynagrodzeń w kraju i regionie łódzkim. Dodatkowo można było usłyszeć o ciekawostkach statystycznych, np. czy w łódzkiem żyje więcej kobiet, czy mężczyzn. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość sprawdzenia umiejętności wyszukiwania i właściwego odczytu danych statystycznych zamieszczonych w tabelach, na wykresach oraz mapach.

Skip to content