Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi

22 – 26 marca – Tydzień wiedzy o uzależnieniach

W tygodniu wiedzy o uzależnieniach wzięli udział uczniowie klas IV – VIII. W każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje na temat uzależnień i wynikających z tego zagrożeń. W klasach młodszych został położony nacisk na uzależnienie od internetu (głównie gry) i dopalaczy. W klasach starszych od alkoholu, miękkich narkotyków i dopalaczy.
Tydzień wiedzy o uzależnieniach zakończony został testem.
Każdy chętny uczeń mógł wziąć udział w teście wiedzy o charakterze konkursu.
Test „Uzależnienia” Klasy IV – VI
Test „Uzależnienia- substancje psychoaktywne” klasy VII – VIII
W konkursie wzięło udział 112 uczniów.
Średnia z testu wszystkich klas wyniosła 84%.
Najlepiej napisali test:
Maksym Pustovoichenko kl. IVa
Julia Strzałka kl. IVb
Zuzanna Przybylska kl. Va
Dawid Madaliński kl. Vb
Weronika Domżał kl. VIa
Julia Józefowicz kl. VIa
Klaudia król kl. VIa
Kacper Strachański kl. VIb
Wiktoria Rozkosz kl. VIb
Jacek Boguń kl. VIIa
Wiktoria Kępińska kl. VIIa
Adam Kucharski kl. VIIa
Alicja Zbiorczyk kl. VIIa
Oskar Zientek kl. VIIa
Aleksandra Kapcińska kl. VIIb
Emilia Minecka kl. VIIIa
Kamila Cichawa kl. VIIIa
Gabriela Brzęczek kl. VIIIb
Agata Czubak kl. VIIIb
Alan Florczak kl. VIIIb

Skip to content